Logo för Uppsala Kommun

Dialogmöte om landsbygdsutveckling

Uppsala kommun och Lokala överenskommelsen (LÖK) bjuder in dig som är aktiv i föreningslivet på landsbygderna till ett dialogmöte.

Syftet är att föra en dialog om hur föreningslivet och kommunen kan samverka bättre och hur kommunen kan stötta initiativ som bidrar till en hållbar utveckling av Uppsalas landsbyggder. Under mötet kommer intresset för att delta i ett landsbygdsnätverk som kan fungera som rådgivande för Uppsala kommun undersökas. Resultatet av dialogen kommer även att vara en del av och påverka Uppsalas klimatfärdplan.

Mötet kommer att hållas digitalt på verktyget Zoom. Både anmälan och zoom-mötet sker via denna länk.

Datum

04 mar 2021
Expired!

Tid

17:30 - 19:30
Internet

Plats

Internet
Uppsala Kommun

Arrangör

Uppsala Kommun
Telefon
018-727 00 00
E-post
uppsala.kommun@uppsala.se
Webbplats
https://www.uppsala.se/