Skärmdump på korrigerad detaljplan för Södra Storvreta etapp 1

Delar av planläggningen för Södra Storvreta – etapp 1 pausas

Tidigare i höstas öppnade Uppsala kommun upp för samråd gällande Södra Storvreta etapp 1. Detta är det område ska sammanlänka Storvreta med Fullerö Hage och planeras innehålla bostäder, skolor och grönområden. Samråd syftar till att ge fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster samt övriga i området en möjlighet att lämna synpunkter om detaljplanen innan den fastställs. Detta har informerats om i tidigare nyhetsinlägg.

Uppsala kommun meddelar nu att delar av planläggningen för etapp 1 pausas på obestämd tid. Orsaken är att Svenska Kraftnät just nu utreder hur den kommande stamledningsutbyggnaden ska se ut i Uppsala. Den geografiska utsträckningen är ännu inte fastställt och ett av alternativen för sträckningen går genom det område som berörs av Södra Storvreta etapp 1. Exempelvis kan utbyggnaden av kraftledningsnätet innebära en breddning av befintlig kraftledningsgata. Läs mer i ärendet på Uppsala kommun webbplats.

Delar av planläggningen för etapp 1 pausas.

På grund av den rådande kapacitetsbristen för elförsörjning i landet planerar Svenska kraftnät en utbyggnad av stamnätet. Det här kommer att påverka planläggningen för Södra Storvreta, etapp 1.
Utbyggnaden av stamnätet är av stor betydelse för elförsörjningen i Sverige och Uppsala är en av de orter där kapacitetsbristen är störst. Enligtdet inriktningsbeslut som Svenska Kraftnät tagit den 22 september 2020 är stamledningsutbyggnaden i Uppsala ett prioriterat projekt. Kommunen välkomnar utbyggnaden som är en förutsättning för en fortsatt stadsutveckling och en minskning av fossila bränslen.
Anledningen till att delar av planläggningen för Södra Storvreta etapp 1 pausas är att det geografiska läget för sträckningen inte är fastställt. Ett av alternativen för sträckningen går genom planområdet Södra Storvreta och de nya dubbla ledningarna kommer att innebära en breddning av kraftledningsgatan.
I praktiken innebär det att kommunen avvaktar beslut från Svenska Kraftnät och pausar delar av planläggningen inklusive planerad skolbyggnad. Planeringen av huvudgatan, som ska binda ihop Fullerö och Storvreta, fortsätter. En del av detaljplanen för bostäder påverkas heller inte.
Huvudgatan prioriteras för att tillgodose behovet av kollektivtrafik i Fullerö. I nuläget vill vi inte rita om planområdet utan avvaktar besked från Svenska Kraftnät, säger projektledare Karin Varberg.
Besked om var sträckningen ska gå förväntas närmast om ett år.
På bilden nedan kan du se vilket område som påverkas och senareläggs.

Utdrag från Uppsala kommun webbplats 2020-12-19

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på email
EPOST
Dela på print
UTSKRIFT