Utgrävning Arkeologikonsult Storvreta

Resultat av utgrävningen vid Vretavallen

Inför Uppsala Vatten AB planerade byggnation av nytt reningsverk i Storvreta genomförde företaget Arkeologikonsult under våren 2021 en arkeologisk utredning invid Fyrisån och Vretavallen. Undersökningen inkluderade sökschaktning och man påträffades sju nya lämningar. Dessutom fick en redan känd lämning efter utredningens utförande en ny antikvarisk bedömning och utbredning. De nyfunna fornlämningarna bestod av ytterligare ett …

Resultat av utgrävningen vid Vretavallen Läs mer »