Logo för Uppsala Kommun

Projektstöd för en hållbar landsbygdsutveckling

Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygd. Det är cirka en fjärdedel av kommunens befolkning som bor utanför Uppsala stad, över 50 000 personer. Landsbygderna och tätorterna är viktiga för hela kommunens utveckling. För att landsbygden ska kunna fortsätta växa som den gör idag behövs nya initiativ för en hållbar utveckling på landsbygden. Uppsala kommun har sökt och fått projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att stärka det lokala engagemanget på landsbygderna. Syftet med projektet är att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling genom att öka kunskapen om Agenda 2030, stärka lokala aktörer och främja hållbara lokala utvecklingsprocesser.

Under våren 2021 erbjuder Uppsala kommun digitala distansbaserade inspirationsföreläsningar och utbildningar till dig som är intresserad av att driva lokal utveckling. Utbildningarna är också till för redan föreningsaktiva som vill utveckla sin verksamhet mot hållbara lösningar.

Föreläsningar:

  • Ungdomar som löser samhällsutmaningar 2021-02-02 kl 18:00-20:00
  • Jämställdhet 2021-02-09 kl 18:00-20:00
  • Vad är bygdebolag och hur fungerar det? 2021-02-17 kl 18:00-20:00
  • Vad är egentligen Agenda 2030? 2021-03-02 kl 18:00-20:00

Utbildningar (genomförs vid flera tillfällen):

  • Styrelseutbildning för nybörjare
  • Organisationsutveckling för föreningsaktiva

Föreläsningarna och utbildningarna är kostnadsfria men kräver föranmälan. Digitalt anmälningsformulär nås via denna länk.

Inom projektet finns det pengar avsatta för att stötta föreningar att genomföra hållbara evenemang, marknadsföra bygdedagar och upprusta befintliga eller nya möteslokaler. Mer information hittas på länken nedan om projekt Uppsökarna. Ansökan om stöd sker via denna länk.

Läs mer om projektet Uppsökarna på Uppsala kommuns webbplats.

Läs mer om hur Uppsala kommun arbetar med landsbyggdsutveckling på Uppsala kommuns webbplats.

Läs mer om den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling på Tillväxtverkets webbplats för program inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på email
EPOST
Dela på print
UTSKRIFT