UTVECKLINGSRÅDET

- Vad är Storvretabygdens utvecklingsråd? -

Logo för Storvretabygdens utvecklingsråd

Storvretabygdens utvecklingsråd

Storvretabygdens utvecklingsråd bildades 2011 och är ett forum för alla Storvretas föreningar. Utvecklingsrådet syftar till att främja samverkan mellan föreningar i Storvreta samt att kunna vara en gemensam kraft i arbetet med Storvretas utveckling gentemot kommunen.
Alla föreningar i Storvreta med omnejd är välkomna att delta i utvecklingsrådets arbete. Ca 30 föreningar är engagerade i utvecklingsrådets arbete.

Utvecklingsrådet kallar återkommande de deltagande föreningarna till möten kallat ordförandemöte. Syftet med ordförandemötet är att de boende inom Storvretabygden genom sina respektive föreningar ska kunna komma till tals och ta upp frågor och förslag som skall göra Storvretabygden till en bättre plats att bo på för såväl unga som gamla. Utvecklingsrådet kallar dessutom till en bredare medborgardialog kring viktiga frågor. Det praktiska arbetet ska i huvudsak ske genom föreningarna och dess medlemmar själva men arbetsgrupper kan komma att bildas på tvärs över föreningarna.

Arbetsutskottet

Den samlande kraften inom Storvretabygdens utvecklingsråd är arbetsutskottet. Arbetsutskottet sammanträder 4-5 gånger per år och ska koordinera arbetet som i huvudsak sker via föreningarna. Representanterna i utvecklingsrådet utses av föreningar. Den som har ett förslag till utveckling av Storvretabygden kan vända sig till sin förening eller direkt till någon av arbetsutskottets medlemmar. Storvretabygdens utvecklingsråd har även två förslagslådor syftande till att du som storvretabo skall kunna lämna förslag till förändring av byn. Den ena förslagslådan finns innanför huvudgången till ICA Solen och den andra i entrén till Storvretabiblioteket. Här kan den som önskar lämna förslag till evenemang eller andra utvecklingsärenden som rör Storvreta med omnejd.

Arbetsutskottet för Storvretabygdens utvecklingsråd består av (2022-08-18):

Aktuella frågor

Nedanstående frågor diskuteras och behandlas just nu inom Storvretabygdens utvecklingsråd.

 • Kollektivtrafiken inkl. enkelbiljettpriser och pendlarparkering
 • Äldreboende
 • Föreningslokal för dagliga träffar samt större samlingar
 • Å-rummet
 • Hyresbostäder
 • Centrumutveckling
 • Rondellutsmyckning och välkommenskylt
 • Avfarten och länken till Fullerö Hage
 • Hantverkslokaler och verkstäder
 • Sammanhållna cykel- och gångvägar
 • Vårdcentral
 • Bänkar och papperskorgar
 • Digitala anslagstavlor
 • Trängseln i skolor
 • Medborgarkontor
 • Cykeldagar
 • Skidskyttebanan – utöka antal mål
 • Asfaltera löpslingan 2,5 km för bättre tillgänglighet

Tidigare arrangemang

Storvretabygdens utvecklingsråd har tidigare år bl.a. arrangerat:

 • Framtidsveckan med Skördefest
 • Julmarknad
 • Barnens Storvretadag
 • Storvretadagen
 • Pensionärernas dag
 • Utgivning av Storvretabladet, föreningsguide mm