Logo för Åstråkens Turismförening

Åstråkens Turismförening

Åstråkens Turismförening har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom samverkan mellan medlemmarna och därmed skapa förutsättningar för turism mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån.

Kontaktinformation

Telefonnummer
[Föreningen saknar telefonnummer]
Postadress
Åstråkens Turismförening, c/o Hans-Olof Brink, Bruksgårdarna 9, 743 50 Vattholma
Besöksadress
[Föreningen saknar besöksadress]

Föreningen i sociala medier

Liknande föreningar