Logo för Uppsala kommun i Storvreta

Ärentunaskolan

Ärentunaskolan är en grundskola för årskurs 6 – 9 belägen i Storvreta, en dryg mil norr om Uppsala. Skolan har cirka 620 elever varav 16 elever i förberedelseklass och 60 personal. Skolan ligger nära Storvreta centrum, naturnära och med utsikt över Fyrisån. I anslutning till skolan ligger två sporthallar varav den ena invigdes i februari 2018. Skolan har ett nära samarbete med områdets F-5 skolor vars elever i stor utsträckning väljer Ärentunaskolan när de går vidare till högstadiet.

Ärentunaskolan har en stabil personalgrupp med god sammanhållning och andelen behöriga lärare är hög. Skolan har ett välfungerande elevhälsoteam och en bra beredskap att möta elever med särskilda behov. Datortillgången är hög och varje klassrum är utrustat med en Active Board.

Den bärande pedagogiska idén på skolan är att eleverna ska utmanas i sitt lärande. Lärarna återkopplar därför kontinuerligt hur eleverna ligger till i förhållande till sina mål.

På Ärentunaskolan skapar vi tillsammans en skola där trygghet, lust att lära och glädje präglar verksamheten. Vi arbetar varje dag för att alla ska lyckas.

Kontaktinformation

Telefonnummer (expedition)
018-727 77 75, 018-727 77 66
Telefonnummer (sjukanmälan)
0771-41 36 00
Besöksadress
Ärentunavägen 1, 743 30 Storvreta
Postadress
Ärentunavägen 1, 743 30 Storvreta
Ärentunaskolan i Storvreta

Liknande skolor