Logo för Uppsala kommun i Storvreta

Pluggparadiset

Pluggparadiset är en kommunal F-5 skola med ca 355 elever, 56 elever i förskoleklass och 299 elever i grundskolan. Skolan har ett fritidshem, uppdelat i två avdelningar, som är väl integrerad med övrig skola. På fritidshemmet finns ca 220 elever. Skolan har ca 45 medarbetare med god utbildning och erfarenhet för sitt arbetsområde.

Pluggparadiset är en skola där elever och medarbetare trivs och mår bra. Skolan har ett högt söktryck vilket gör att vi har maximalt antal elever i de flesta klasserna, dvs 28 elever/klass. 75% av elevernas vårdnadshavare har eftergymnasial utbildning och det socioekonomiska förhållanden i området gör att skolan har ett lågt strukturstöd.

Det finns ett väl utvecklat samarbete med övriga skolor i området både bland skolledare och lärare. Skolan leds av en rektor och biträdande rektor och är organiserad i en arbetsorganisation och i en utvecklingsorganisation. Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam med representation från samtliga kategorier utifrån skollagens krav. Skolan har goda resultat och ett väl utvecklat samarbete med vårdnadshavare. Elevernas trygghet, lärande och kunskapsutveckling står i fokus.

Skolan har ett eget tillagningsskök.

Kontaktinformation

Telefonnummer (expedition)
018-727 77 08
Telefonnummer (sjukanmälan)
0515-77 76 01
Besöksadress
Fullerövägen 5B, 743 32 Storvreta
Postadress
Fullerövägen 5B, 743 32 Storvreta
Pluggparadiset i Storvreta

Liknande skolor