Logo för Uppsala Kommun

Webbdialog kring utveckling av Storvreta centrum

Uppsala kommun tar nu tillsammans med sina samarbetspartners nästa steg i arbetet med att utveckla Storvreta centrum. Genom en webbaserad undersökning erbjuds alla Storvretabor att lämna synpunkter på två scenarier som beskriver möjliga utvecklingsriktningar för centrum. Undersökningen är ett andra steg och följer på den undersökning som genomfördes under november 2020.

I undersökningen presenteras scenarier som dels bygger på resultatet från den första undersökningen men också på kommunens inriktning om att utveckla Storvreta med fler bostäder samt med mer varierat bostadsutbud, basservice och mötesplatser. Fastighetsägarnas önskemål om att utveckla sina fastigheter har också legat till grund för scenarierna.

Webbdialogen är öppen till den 8 mars 2021 och nås via denna LÄNK.

Läs mer om utvecklingen av Storvreta centrum på Uppsala kommun webbplats.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på email
EPOST
Dela på print
UTSKRIFT