OM OSS

- Vad är storvreta.info? -

Syfte

Storvreta.info är en webbplats för information som berör Storvreta och storvretabor. På storvreta.info samlas information som andra aktörer i och omkring Storvreta vill förmedla exempelvis kommunal samhällsutveckling, trafikutveckling, händelser, aktiviteter eller annat av intresse.

Storvreta.info är ett privat och ideellt initiativ syftande till att underlätta spridning av information mellan privatpersoner, föreningar och företag i Storvreta. Storvreta.info är politiskt, religiöst, ekonomiskt och organisatoriskt obunden.

Storvreta.info har även som målsättning att kunna främja social samvaro mellan invånare i Storvreta, att stärka bilden av Storvreta som ett trivsamt samhälle samt främja hälsosamt leverne såväl kroppslig som själsligt för alla invånare i Storvreta.

Relation

Storvreta.info är ett eget varumärke med www.storvreta.info som huvudsaklig informationskanal. Facebooksidan storvreta.info och Instagramkontot storvreta.info nyttjas som en komplement till webbplatsen syftande till att nå ut till en bredare publik samt för spridning av mer flyktig information.

Storvreta.info har ingen koppling till andra sidor eller grupper på Facebook ex Storvreta,  Storvreta – den andra sidan mfl. på annat sätt än att alla kanaler har det gemensamma syftet att informera om Storvreta till storvretabor.

Avgränsningar

Vilken information som publiceras på storvreta.info avgörs från fall till fall. Följande avgränsningar ligger till grund för denna bedömning:

  1. Inbjudningar till samhällsinformativa möten godkänns men inte partipolitiska sammankomster.
  2. Företagsinbjudningar till publika aktiviteter godkänns men inte företagsreklam eller realisationsnotiser.
  3. Kyrkliga arrangemang med fokus på allmänsocialt välbefinnande godkänns men inte inbjudningar till religiös sammankomst.
  4. Huvudsaklig geografisk avgränsning är Storvreta och dess omedelbara närhet (Ekeby, Fullerö). Sekundärt geografiskt område är de mindre byarna strax utanför Storvreta (Årby, Ängeby, Ärentuna, Fjuckby, Kyrsta, Vaxmyra, Gränby, Edshammar, Husby, Östa, Fjuckby).
Rulla till toppen