HISTORIK

- Hur Storvreta blev till vad det är idag -

Inledning

När de första åsarna, bergen och kullarna steg upp ur havet och blev till synligt land för ca 6000 år sedan och när det efter några årtusenden så småningom blev allt mer land, kom människor hit och började bosätta sig i vår bygd. Landhöjningen som skedde här var, tillsammans med ett område i Kanada, den sista och största uppkomna landhöjningen i havet och i världen.
Då som nu valde man vackra platser att verka och bosätta sig på, ofta höjder som inte var odlingsbara. Därför finnar man ofta spår av människor och boplatser på kullar och åsar. Exempel på detta, hittades på flera ställen vid de stora utgrävningarna och arkeologiska undersökningarna som gjordes med anledning av dragningen och byggandet av motorvägen (E 4). Bland annat vid Fullerö, Trekanten/Björkgården, Skärna, Kättsta, Buddbo, Vaxmyra, Kyrsta, Brännpussen, Forsa och Ryssgärdet.
Utgrävningar i Lyckebo visar att människor bott i vår trakt i ungefär 3 500 år, alltså från bronsåldern. I Storvreta med omgivningar finns ett sextiotal fornlämningar. Fornminnena är väl kartlagda, beskrivna och i vissa fall utgrävda inom socknarna Gamla Uppsala, Ärentuna och Lena.

Tidslinje

Läs mer...

Texten ovan är publicerad med tillstånd av Storvreta Ärentuna Kultur- & Hembygdsförening. Föreningens syfte är att inom Storvretabygden främja kulturutvecklingen i allmänhet, värna och vårda hembygdens miljö och kulturarv samt att vara vänförening till Storvretabiblioteket. Det är en ideell förening med huvudsakligt verksamhetsområde inom Storvreta tätort samt byarna i Ärentuna och byarna Fullerö, Ekeby, Ängeby, Edshammar, Husby , Ånge och Gränby.

Läs mer på Storvreta Ärentuna Kultur- och hembygdsförenings webbplats.

Fördjupning

Läs mer om Storvretas historia och se bilder från förr via de externa länkarna nedan.

Digitalt museum

Hitta historiska bildskatter från Storvreta.

Sveriges Hembygdsförbund

Hitta historiska bildskatter inkluderat gamla kartor och flygbilder från Storvreta.

Eniro kartor

Jämför Storvreta då och nu med historiska flygbilder över Storvreta.

Rulla till toppen