STATISTIK

- Storvreta i siffror -

Fakta om Storvreta

Folkmängd (2015)
Kvinnor: 3112
Män: 3228
Totalt: 6340

Hushållsfakta (2015)
Antal hushåll: 2091
Med barn: 1196 hushåll
Utan barn: 895 hushåll
Sammanboende: 1504 hushåll
Ensamstående: 485 hushåll
Övrigt: 102 hushåll.

Typ av boende (2015)
Hyresrätter: 305
Bostadsrätter: 228
Villa/radhus: 1622

Inkomst (2015)
Medelinkomst (20–64 år): 344 000 kronor/år
Män: 397 000 kronor/år
Kvinnor: 291 000 kronor/år

Sysselsättning (16–64 år, 2015)
Arbetar: 2869, varav 1435 kvinnor och 1434 män
Arbetar inte: 804, varav 412 kvinnor och 392 män
Arbetssökande (2014): 3,4 procent.

Bilinnehav (2015)
Antal personbilar: 2293
Familjer med bil: 1674
Familjer utan bil: 653

Ohälsodagar (2015)
Kvinnor: 27,7 dagar/år
Män: 14,3 dagar/år
Totalt: 21 dagar/år

Utbildning (2015)
Gymnasial (20–64 år): 1 489
Eftergymnasial (20–64 år): 1 532

Källor: Uppsala kommun & SCB

Rulla till toppen