SAMVERKANSRÅDET

- Vad är Storvretabygden i samverkan? -

Logo för Storvretabygden i samverkan

Storvretabygden i samverkan

Storvretabygdens utvecklingsråd bildades 2011 och var ett forum för alla Storvretas föreningar. Utvecklingsrådet syftade till att främja samverkan mellan föreningar i Storvreta samt att kunna vara en gemensam kraft i arbetet med Storvretas utveckling gentemot kommunen.
Alla föreningar i Storvreta med omnejd var välkomna att delta i utvecklingsrådets arbete. Hösten 2022 fattades det beslut om att utvecklingsrådet skulle ombildas som förening. Bakgrunden till beslutet var att Uppsala kommun antagit ny policy samt riktlinjer vilket bland annat innebär att den som söker kommunala bidrag ska vara en juridisk person och ha ett organisationsnummer. Att inte bilda förening skulle innebära att det inte längre skulle vara möjligt att söka bidrag för gemensamhetsaktiviteter vilket utvecklingsrådet gjort i flertal år för att kunna genomföra olika aktiviteter.

Sedan tidigare har Utvecklingsrådet återkommande kallat de deltagande föreningarna till möten kallat ordförandemöte. Syftet med ordförandemötet har varit att de boende inom Storvretabygden genom sina respektive föreningar ska kunna komma till tals och ta upp frågor och förslag som skall göra Storvretabygden till en bättre plats att bo på för såväl unga som gamla. Utvecklingsrådet har även kallat till bredare medborgardialog kring viktiga frågor där politiker och tjänstemän bjuds in. Det praktiska arbetet ska i huvudsak ske genom föreningarna och dess medlemmar själva men arbetsgrupper kan komma att bildas på tvärs över föreningarna. Den nya föreningen Storvretabygden i samverkan ska verka på samma sätt som det tidigare utvecklingsrådet gjort.

Styrelsen

Tidigare var arbetsutskottet i Storvretabygdens utvecklingsråd den samlade kraften inom organisationen. Styrelsen för den nybildade föreningen Storvretabygden i samverkan ska i likhet med dess föregångare leda arbetet och föra organisationens talan. Det stora arbetet genomförs sedan av de olika ingående föreningars medlemmar. Styrelsens ledamöter utses av medlemmarna på årsmöte där föreningarna skickar representant som för dess talan. Den som har ett förslag till utveckling av Storvretabygden kan vända sig till sin förening eller direkt till någon i styrelsen av Storvretabygden i samverkan.

Styrelsen för Storvretabygden i samverkan består av (2022-11-14):

 • Lars Göransson (Storvreta idrottsklubb) Ordförande
 • Bodil Davidsson (Ärentuna församling) Sekreterare
 • Sandra Bergman (Företagarna i Storvreta-Vattholma-Skyttorp) Kassör
 • Torbjörn Trolte (Storvreta Ärentuna kultur- & hembygdsförening) Ledamot
 • Annika Grenh (Storvreta fastighetsägareförening) Ledamot
 • Gunilla Gregert (Storvreta fastighetsägareförening) Suppleant
 • Eva Carlsson (SPF Seniorerna Norunda) Suppleant

Kontakt

Förslag

Förslagslåda Storvreta i samverkan

Storvretabygden i samverkan har även två förslagslådor syftande till att du som storvretabo skall kunna lämna förslag till förändring av byn. Den ena förslagslådan finns innanför huvudgången till ICA Solen och den andra i entrén till Storvretabiblioteket. Här kan den som önskar lämna förslag till evenemang eller andra utvecklingsärenden som rör Storvreta med omnejd.

Aktuella frågor

Nedanstående frågor diskuteras och behandlas just nu inom Storvretabygden i samverkan.

 • Kollektivtrafiken
 • Pendlarparkering
 • Äldreboende
 • Föreningslokal för dagliga träffar samt större samlingar
 • Å-rummet
 • Hyresbostäder
 • Centrumutveckling
 • Rondellutsmyckning och välkomstskylt
 • Avfarten och länken till Fullerö Hage
 • Hantverkslokaler och verkstäder
 • Sammanhållna cykel- och gångvägar
 • Vårdcentral
 • Bänkar och papperskorgar
 • Digitala anslagstavlor
 • Trängseln i skolor
 • Medborgarkontor
 • Cykeldagar
 • Skidskyttebanan – utöka antal mål

Tidigare arrangemang

Storvretabygden i samverkan och dess föregångare Storvretabygdens utvecklingsråd har tidigare år bl.a. arrangerat:

 • Framtidsveckan med Skördefest
 • Julmarknad
 • Midsommarfirande
 • Barnens Storvretadag
 • Storvretadagen
 • Pensionärernas dag
 • Utgivning av Storvretabladet, föreningsguide mm
Rulla till toppen