Samråd detaljplan fullerö

Detaljplan för Fullerö 21:66 och 21:57 antagen och vunnit laga kraft

Detaljplanen för Fullerö 21:66 och 21:57 som antogs av Uppsala kommunfullmäktige vid mötet 2021-09-13 har nu även vunnit laga kraft. Detaljplaneområdet omfattar området på båda sidor av väg 290 samt mellan infarten till Fullerö Hage och E4. Att detaljplanen vunnit laga kraft innebär att detaljplanen är den gällande regleringen av markanvändning och byggande inom området. …

Detaljplan för Fullerö 21:66 och 21:57 antagen och vunnit laga kraft Läs mer »