Samråd detaljplan fullerö

Detaljplan för Fullerö 21:66 och 21:57 antagen och vunnit laga kraft

Detaljplanen för Fullerö 21:66 och 21:57 som antogs av Uppsala kommunfullmäktige vid mötet 2021-09-13 har nu även vunnit laga kraft. Detaljplaneområdet omfattar området på båda sidor av väg 290 samt mellan infarten till Fullerö Hage och E4. Att detaljplanen vunnit laga kraft innebär att detaljplanen är den gällande regleringen av markanvändning och byggande inom området. Planprocessen är därmed avslutad och bygglovsprocessen kan ta vid.

Uppsala kommun har publicerat följande dokument på sin webbplats med anledning av antagandet av detaljplanen:

Det går att ta del av debatten vid kommunfullmäktige i efterhand via en webbtjänst. Klicka dig fram till ärende 9 eller spola fram till tid 2:38.38. Debatten handlade till allra största delen om begränsningen i handel som lagts för området.

I vårt tidigare nyhetsinlägg kan du ta del av länkar till dokument som ligger till grund på detaljplanen.

Vill du veta mer om vad en detaljplan är och hur detaljplaneprocessen ser ut, läs mer på Uppsala kommun webbplats.

Planprocessen
Facebook
Twitter
EPOST
UTSKRIFT
Rulla till toppen