Konst i storvreta Lisa Jonasson

Konst i Storvreta

I ett tidigare nyhetsinlägg har vi kunnat informera om att Uppsala kommun fastställt ett konstprogram för Storvreta. I konstprogrammet konstaterar kommunen att det idag inte finns någon offentlig konst på allmän platsmark i Storvreta trots att det är kommunens största tätort efter Uppsala stad. I kommunens budget har investeringsmedel avsatts till konstnärlig gestaltning där målet […]

Konst i Storvreta Läs mer »