UL Buss 110 vid vändhållplats i Storvreta

Billigare kollektivtrafik till Storvreta

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden vid Region Uppsala fattade under sitt sammanträde 2023-03-27 beslut om en ny förenklad modell för enkel- och periodbiljetter inom kollektivtrafiken. Modellen innebär dyrare biljetter för de som tidigare reste inom en zon men billigare biljetter för resenärer som tidigare reste över zongränserna. Storvretaborna tillhör därmed vinnarna med förslaget. I syfte att nå …

Billigare kollektivtrafik till Storvreta Läs mer »