UL Buss 110 vid vändhållplats i Storvreta

Billigare kollektivtrafik till Storvreta

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden vid Region Uppsala fattade under sitt sammanträde 2023-03-27 beslut om en ny förenklad modell för enkel- och periodbiljetter inom kollektivtrafiken. Modellen innebär dyrare biljetter för de som tidigare reste inom en zon men billigare biljetter för resenärer som tidigare reste över zongränserna. Storvretaborna tillhör därmed vinnarna med förslaget.

I syfte att nå övergripande mål för kundnöjdhet, hållbart resande och en effektiv förvaltning har förvaltningen tagit fram förslag på en förenklad taxemodell för enkel- och periodbiljetter. Förslaget som går under namnet ”Tidstaxa” går i korthet ut på:

  • Dagens fem zoner för enkelbiljetter ersätts med en zon.
  • Den differentierade prissättningen för enkelbiljetter ersätts av ett enhetspris.
  • Två prisnivåer införs: helt pris och rabatterat pris. Helt pris gäller för vuxen (20–64 år), rabatterat pris gäller för ungdom (7–19 år), studenter (minst 75 procent studietakt) och äldre (från 65 år och förmånstagare).
  • Enkelbiljetter har en giltighetstid om 75 minuter.

Förslaget uppges tillgängliggöra kollektivtrafiken och öka konkurrenskraften mot bilen. Region Uppsala menar att modellen gör att det hållbara resandet och kundnöjdheten förväntas öka. Förslaget har utgått ifrån att föreslå en taxemodell med prisnivåer som innebär intäktsneutralitet jämfört med normalåret 2019 med uppräkning avseende prisjusteringar 2020–2022. Förslaget presenteras på Region Uppsalas webbplats både i form av utförlig rapport men även som ett lättsammare presentationsunderlag.

Tidstaxa införs från den 22 januari 2024 det är ännu inte klarlagt exakt hur prissättningen kommer se ut. Vid regionfullmäktige 7–8 juni 2023 fastställs taxenivåerna för 2024 i samband med att regionplan och budget fastställs.

På Region Uppsala webbplats kan du ta del av protokollet från Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden sammanträde. Representanter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot delar av beslutet till förmån för eget förslag. Partierna är i grunden positivt inställda till reformen men reserverar sig mot prismodellen som innebär dyrare biljettpriser för tre av fyra resenärer som reser sällan. Tag del av partiernas gemensamma reservation på Region Uppsalas webbplats.

Medial uppmärksamhet

Innan beslutet om ny taxemodell fattades i Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, fick förslaget medial uppmärksamhet:

Uppdatering (2023-06-11)

Vid Regionfullmäktiges samanträde den 7-8 juni beslutades det om nya priser för UL:s ordinarie enkel- och 30-dagarsbiljett. Detta i enlighet med förslaget som lades fram tidigare i vår. Med start 22 januari 2024 kostar en ordinarie enkelbiljett 39 kronor och en 30-dagarsbiljett 1 030 kronor.

Läs mer:

Facebook
Twitter
EPOST
UTSKRIFT
Rulla till toppen