Korsningen Väg290 Kometvägen Storvreta Fullerö

Granskning av vägplan gällande trafikplats Fullerö och korsningen vid Kometvägen

Trafikverket planerar att med start 2024 bygga om trafikplats Fullerö vid E4 och korsningen länsväg 290/Kometvägen. Syftet med ombyggnationen är att öka kapaciteten i såväl trafikplatsen som korsningen samt förbättra trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. Trafikverket har sedan 2021 arbetat med att ta fram en vägplan som ska visa hur den befintliga trafikplatsen och korsningen kan […]

Granskning av vägplan gällande trafikplats Fullerö och korsningen vid Kometvägen Läs mer »