UL förslag nytt busstrafikupplägg

Förslag till nytt busstrafikupplägg

UL som har det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken i Uppsala län har tagit fram ett förslag på nytt busstrafikupplägg längs delar av länsväg 290 och 292. ULs avsikt att förbättra för dig som reser med UL och skapa möjligheter för ett ökat resande på sträckan. Målsättningen är att stärka stråket så att fler kan och vill välja kollektivtrafiken, både till och från arbetet men även på fritiden.

Förslaget till förändring berör inte bara Storvreta utan flera delar av norra Uppland inkluderat Gimo, Österbybruk, Örbyhus, Skyttorp och Vattholma.

Förslaget

För de boende i Storvreta innebär förslaget följande:

  • Linje 110 får ny sträckning och trafikerar sträckan Uppsala – Storvreta – Vattholma. Omledningen gör att linjen går från Uppsala via Storvreta centrum som idag men viker sedan av mot länsväg 290 och Vattholma. Linje 110 ersätter linje 823.
  • Linje 115 får initialt en ny start- och sluthållplats i Storvreta. Förslaget är inte tydligt på vad den nya platsen ska ligga men det ges indikationer på att det är i området kring Ärentunaskolan. Omledningen innebär vidare att linjen inte trafikerar den bortre delen av Adolfsberg utan viker av från Skogsvallsvägen vid Ärentunavägen ner mot nya ändhållplatsen.
  • När den nya genomfartsleden mellan Storvreta och Fullerö Hage samt cirkulationsplatsen vid Kometvägen är byggd, leds linje 115 denna väg mot Solstrålevägen/Skogsvallsvägen. Detta innebär att linjen slutar trafikera Himmelsvägen och Åskmolnsvägen.

Läs mer om förslaget i korthet på UL webbplats!
Läs mer om förslaget i detalj på UL webbplats!

Det nya trafikupplägget förväntas beslutas under Trafik- och Samhällsutvecklingsnämnden i juni 2024 och planeras att införas under hösten 2025.

Medborgardialog

UL vill veta vad du tycker om förslaget på nytt trafikupplägg och hur du påverkas av förändringarna. Därför bjuder UL in till medborgardialog i Storvretabiblioteket torsdagen den 21 mars kl 16:00-19:00.

Synpunkter

Synpunkter på UL förslag till trafikupplägg kan förmedlas via en webbenkät som finns tillgänglig tom 12 april.

Facebook
Twitter
EPOST
UTSKRIFT
Rulla till toppen