UL förslag nytt busstrafikupplägg

Nytt busstrafikupplägg skjuts på framtiden

UL som har det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken i Uppsala län presenterade i mars ett förslag på nytt busstrafikupplägg längs delar av länsväg 290 och 292. ULs avsikt med förslaget var att förbättra för ULs resenärer och skapa möjligheter för ett ökat resande på sträckan. Du kan läsa mer om det nya förslaget i ett tidigare nyhetsinlägg.

Förvaltningen Trafik och samhälle vid Region Uppsala som ansvarar för kollektivtrafiken i Uppsala län, väljer nu att inte gå vidare med förslaget just nu. Anledningen är dels att det inkommit många synpunkter som regionen vill arbeta vidare med, och dels på grund av de infrastrukturarbeten som kommer att utföras i Uppsala med omnejd under de kommande åren.

Det kan konstateras att det omfattande gensvaret som gavs vid medborgardialoger och enkätundersökning är en direkt orsak till att förslaget skjuts på framtiden. Några av synpunkterna som direkt rör Storvreta var:

  • Linje 110 riskerar att vara fullsatt innan den når Storvreta i riktning mot Uppsala.
  • Boende i områdena Lyckebo och Adolfsberg får längre till busshållplats.
  • Flera frågetecken kring ändhållplats för linje 115.
  • Allmän oro kring turtätheten.
  • Önskemål om direktbuss till Gränby.
  • Önskemål om busshållplats närmare Storvreta station.

Läs mer om beslutet att inte i detta skede gå vidare med förslaget på UL webbplats.

Tag del av Region Uppsala redogörelse av remisser och medborgardialoger.

Tag del av Region Uppsala slutrapport efter genomförd webbaserat enkätundersökning.

Facebook
Twitter
EPOST
UTSKRIFT
Rulla till toppen