Offentlig konst i Storvreta

Konstprogram Storvreta

Vid Uppsala kommuns kulturnämndsmöte den 24 mars 2022 fastställdes Konstprogram Storvreta. Kommunen konstaterar i konstprogrammet att det idag inte finns någon offentlig konst på allmän platsmark i Storvreta trots att det är kommunens största tätort efter Uppsala stad. Kommunen konstaterar vidare att Storvreta ska genomgå en omfattande omdaning de kommande åren och att den offentliga konsten är en viktig del av områdets gestaltning. I Kulturnämndens budget har investeringsmedel avsatts till konstnärlig gestaltning. Satsningen på offentlig konst på landsbygden inom Uppsala kommun sker för att bredda representationen av offentlig konst i hela kommunen samt för att nå en mer jämlik konstsamling. Målet är att alla kommunens invånare ska ha tillgång till offentlig konst i sitt närområde. Konsten tillför enligt kommunen identitetsskapande mervärden som sammanhang och gemenskap.

Konstprogrammet är ett första steg i arbetet där övergripande inriktning ges, platser pekas ut och kriterier sätts upp. Nästa steg är att skapa uppdragsbeskrivning och kravspecifikation. Sista steget är sedan att dela ut konstnärliga uppdrag. De platser som pekats ut som särskilt intressanta för det fortsatta arbetet är; stationsområdet, Fyrisån, Cirkulationsplatsen vid södra infarten, skogsdungen vid Adolfsbergsvägen, centrum, gräsängen vid Storvretaskolan/församlingshemmet, den tillkommande huvudgatan som ska byggas mot Fullerö hage samt Skogsvallens IP. Vidare beredning sa även inkludera förskolor, skolor och vårdboenden. Målet är att ett flertal konstnärliga uppdrag kommer att formuleras och färdigställas under perioden 2022-2024.

Konstprogram Storvreta finns att ladda ner från Uppsala kommun webbplats.

Facebook
Twitter
EPOST
UTSKRIFT
Rulla till toppen