Rörparkens lekplats i Storvreta

Nya namn på parker i Storvreta

Vid Uppsala kommun namngivningsnämnds sammanträde 2022-12-06 fattades beslut om att anta parknamnen Piratparken och Tågvreten för två parkområden i Storvreta. Den ena parken som är föremål för namngivning ligger väster om Arrendevägen samt mellan Skogsvallsvägen och Fullerövägen. Den andra parken ligger mellan Vretalundsvägen och Adolfsbergsvägen.

Uppsala kommun genomförde tidigare i höstas en dialog där namn på parkerna ställdes ut. Uppsala kommun föreslog parknamnen Adolfsbergsparken och Rörparken bl.a. efter dialog med Storvreta Ärentuna kultur- och hembygdsförening samt Storvretabygdens utvecklingsråd. Detta kan du läsa mer om i ett tidigare nyhetslägg.

Efter genomförd dialog med medborgarna bereddes ärendet av arbetsutskottet vid Uppsala kommuns namngivningsnämnd. Baserat på inkomna synpunkter föreslogs namnen Tågparken och Piratparken vilket efter ett ändringsyrkande ändrades till Tågvreten och Piratparken. Läs mer om denna del av processen och ta del av inkomna förslag under dialogen i protokoll från sammanträdet vid Namngivningsnämndens arbetsutskott 2022-11-22.

Uppsala kommuns namngivningsnämnd har sedan antagit Piratparken och Tågvreten som namn för de aktuella parkerna i Storvreta. Ett ändringsyrkande om att antaparknamnet Tågparken i stället för Tågvreten avslogs. Läs mer om denna del av processen i protokoll från Namngivningsnämndens sammanträde 2022-12-06.

Storvreta.info har försökt få fram information om huruvida lekplatserna i aktuella parker ska ändra namn efter parkens namn. Svar på denna fråga har ännu inte erhållits. Vad gäller lekplatsen i nya Piratparken har kommunen ändrat namn på viss del av sin webbplats men inte på andra. En uppdatering kommer ske i detta nyhetsinlägg så fort ny information erhålls.

Antagna parknamn Storvreta
Geografisk placering av namngivna parkområden (Kartbild: Uppsala kommun)
Namngivning parker Storvreta Uppsala kommun
Beskrivning över geografisk utsträckning av parkområdena. Blå linje parkområde. Röd linje lekplats. (Kartbild: Uppsala Kommun)
Facebook
Twitter
EPOST
UTSKRIFT
Rulla till toppen